Asenhajmer 2022 Elbląg Hale Stalowe

menu

profil firmy Asenhajmer
dane techniczne
ściany
dachy
konstrukcja
galeria

system budowania Lindab

system budowania Lindabsystem budowania Lindabsystem budowania Lindab
download

nowości
asenhajmer nowości
Parkingi wielopoziomowe


asenhajmer nowości
Astron Budynki z naturalnym doświetleniem - przemysł


profil firmy Asenhajmer


Firma Asenhajmer Sp. z o.o. Firma Asenhajmer jest przedstawicielem budowlanym Lindab Buildings

Naszym celem jest spełnienie Państwa wymagań!

 • indywidualne projekty
 • jakość potwierdzona certyfikatem EN ISO 9001
 • precyzyjny harmonogram robót
 • sztywny termin i gwarancja ceny
 • optymalna przestrzeń użytkowa

NOWOŚĆ!!!
Szanowni Państwo wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom dotyczącym rozwiązań cenowych i terminowych, informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty obiektów SUPER ekonomicznych i o szybkim czasie realizacji.

 • proponowane obiekty polecane są dla rolnictwa jako magazyny na sprzęt, zboża itp;
 • możliwość wykonania hali izolowanej lub nieizolowanej
 • realizacja do 3 tygodni od złożenia zamówienia

Mocną stroną jest dostawa z jednego źródła!

 • indywidualne potraktowanie Państwa projektu
 • bezpośrednia współpraca pomiędzy nami, architektem i Państwem
 • znajomość lokalnych przepisów i zaleceń nadzoru budowlanego
 • kompletne rozwiązanie techniczne z jednego źródła
 • rozpiętość do 100 m bez podpór

Oferujemy wykonawstwo w zakresie:

 • projektowania i budowy hal stalowych
 • przeznaczenie naszych obiektów to:
  • zakłady produkcyjne
  • hale, fabryki
  • magazyny
  • salony wystawowe
  • supermarkety
  • zamknięte korty tenisowe
  • ośrodki sportowe
  • hangary
  • biurowce

Asenhajmer Sp. z o.o. obok głównego profilu działalności polegającego na dostawie i montażu hal stalowych w technologii Lindab Buildings, wprowadza dodatkowe formy usług, oferując:

 • 1. Usługi w zakresie:
  • inwestora zastępczego
  • generalnego realizatora inwestycji GRI
  • generalnego wykonawcy GW
  • wykonania projektu budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę
  • uwaga - usługa realizowana jest poprzez stałą współpracę z 5 biurami projektowymi
  • sporządzania i uzgodnienia harmonogramów rzeczowo - finansowych realizacji inwestycji
  • zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego
  • organizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  • przygotowania kompletu dokumentów przetargowych, projektów umów z wykonawcami oraz doradztwa w zakresie wyboru wykonawców i dostawców
  • pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem inwestycji, w tym prowadzenie rozliczeń budowy w zakresie finansowym i rzeczowym, w szczególności poprzez sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym rachunków i kosztorysów składanych przez wykonawców
  • dokonywania odbioru wykonanych robót przy udziale inwestora z równoczesnym przekazaniem do eksploatacji
  • zabezpieczenia nadzorów autorskich
  • zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej
  • zapewnienia przestrzegania przepisów BHP, ppoż. itp. na budowie
  • zapewnienia kompletności dostaw
  • przekazania inwestorowi dokumentacji powykonawczej
  • dokonania końcowych rozliczeń inwestycji
  • wykonywania czynności wynikających z praw i obowiązków w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu i wyposażenia.
 • 2. Usługi projektowe w zakresie:
  • opracowania koncepcji
  • dokumentacji architektonicznej
  • dokumentacji konstrukcyjnej
  • dokumentacji instalacyjnej
  • ekspertyz budowlanych
 • 3. Usługi konsultingowe w zakresie budownictwa i realizacji inwestycji.


Astron | dotacje | galeria | referencje | kontakt | profil firmy | newsletter Astron